Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach

Logo szkoły

59-424 Piotrowice 139

Tel.: 76 870 88 06

Plik:EPUAP logo.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

 

Jak założyć sklep na Facebooku? Poradnik 2023 krok po kroku

Nasz patron

Społeczność wsi Piotrowice od tzw. lat powojennych czekała na nową szkołę. Lata mijały, ale, niestety, remontowano tylko stary budynek. Dziś- to znaczy w roku 2010 otrzymamy nową szkołę. Narodził się więc pomysł, aby połączyć dwie uroczystości i nadać Szkole Podstawowej w Piotrowicach imię.

25 lutego miało miejsce posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem osób zaproszonych, wśród których byli przedstawiciele Rady Rodziców (z jej przewodniczącą Lucyną Golec), Rady Sołeckiej (z sołtysem Andrzejem Ankusem) i Rady Samorządu Uczniowskiego, któremu przewodniczyła Natalia Puk.
Dyrektor szkoły – mgr Jolanta Cisoń wystąpiła z propozycją nadania imienia szkole i zorganizowania tej uroczystości w dniu otwarcia nowej szkoły. Wszyscy zebrani wyrazili swoją aprobatę, co do potrzeby wyboru patrona.
W posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz Węglewski- przedsiębiorca z Piotrowic. Pan G. Węglewski zaproponował, że ufunduje sztandar dla szkoły.
Nauczyciel historii Pani Maria Miazga przedstawiła zebranym podczas prezentacji multimedialnej sylwetki kandydatów. Po burzliwej dyskusji wyłoniono propozycje kandydatów zgłoszone przez uczestników posiedzenia.
Ostatecznie w demokratycznym, bezpośrednim i tajnym głosowaniu cała społeczność szkolna oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Sołeckiej wybrali imię:
Piastów Śląskich dla Szkoły Podstawowej w Piotrowicach.

Artykuły