Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach

Logo szkoły

59-424 Piotrowice 139

Tel.: 76 870 88 06

Plik:EPUAP logo.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

 

Jak założyć sklep na Facebooku? Poradnik 2023 krok po kroku

Dokumenty

REGULAMINY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE – DOSTĘPNE W POKOJU NAUCZYCIELSKIM, GABINECIE DYREKTORA SZKOŁY

Regulaminy

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach
 2. Regulamin rekrutacji do Przedszkola w Piotrowicach
 3. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 4. Regulamin Pracowni Chemiczno-Fizycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
 5. Regulamin Rady Rodziców
 6. Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
 7. Regulamin wycieczek szkolnych obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
 8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 9. Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 10. Regulamin świetlicy
 11. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 12. Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 13. Regulamin stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach

Procedury

 1. Zasady dotyczące wyglądu i stroju szkolnego ucznia
 2. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia kryzysem suicydalnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
 3. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
 4. CEREMONIAŁ SZKOLNY Szkoły Podstawowej im. Piastów Szkolnych w Piotrowicach
 5. Procedura kontroli spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego
 6. Procedura pełnienia dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach
 7. Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im Piastów Śląskich w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
 8. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia cyberprzemocy
 9. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych i innych w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach