Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach

Logo szkoły

59-424 Piotrowice 139

Tel.: 76 870 88 06

Plik:EPUAP logo.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

 

Jak założyć sklep na Facebooku? Poradnik 2023 krok po kroku

Samorzad Szkolny

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Nina Wiktorowska
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 
Zastępca: 
Skarbnik: 
Sekcja kulturalno-oświatowa:

Nasze motto:

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości”.
(Janusz Korczak)

Witajcie Kochani!!!
Przed nami Nowy Rok Szkolny 2023/2024

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy samych słonecznych dni, wybitnie mądrych uczniów oraz pogody ducha.
Natomiast Wam, drodzy Uczniowie, życzymy aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także by niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień i pasji.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W PIOTROWICACH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;

f. upowszechnianie czytelnictwa;

g. promowanie zdrowego stylu życia;

h. organizowanie działań z zakresu wolontariatu.